Tarieven, voorwaarden en praktijkregels 2023

De kosten voor logopedische hulp, voorgeschreven door uw huisarts, tandarts of medisch specialist, worden door de meeste zorgverzekeraars vergoed.

De kosten van een logopedische behandeling worden in rekening gebracht tegen het tarief van uw betreffende zorgverzekeraar.  Het marktconform tarief bedraagt  € 47,50 per behandeling. De vergoeding aan de logopedist is per zorgverzekeraar verschillend maar ligt gemiddeld zo’n € 10,00 onder het marktconform tarief.

De logopedische behandelingen worden bij kinderen direct volledig vergoed vanuit de basisverzekering.

De logopedische behandelingen worden bij volwassenen vanuit de basisverzekering vergoed, maar worden eerst van het eigen risico afgehaald.

U dient als ouders/verzorgers 50% van de logopedische behandeling aanwezig te zijn.

Vanaf 1 januari 2023 tot 31 december 2023 gelden onderstaande tarieven voor niet gecontracteerde logopedische ondersteuning:

(denk bijvoorbeeld aan deelnemen van de logopedist bij overleg op scholen of in zorginstellingen)

Logopedie is vrijgesteld van BTW

  • Reguliere individuele behandeling € 47,50
  • Reguliere individuele behandeling plus uittarief € 69,50
  • Internetzitting/telelogopedie € 47,50
  • Anamnese, observatie, onderzoek en adviesgesprek €450,00
  • Overleg met derden (te declareren aan derden) € 95,00
  • Verslaglegging aan derden (niet zijnde de verwijzer, te declareren aan derden) € 95,00
  • Telefonische zitting (per kwartier) € 25,00 (geldt ook voor overleg met derden, niet zijnde de verwijzer, te declareren aan derden)
  • Uit toeslag € 25,00
  • Niet nagekomen afspraak* €47,50

*Het verzuimtarief voor niet nagekomen of niet tijdig afgezegde afspraken bedraagt €47,50 en wordt niet door uw zorgverzekeraar vergoed.

Voor de prijzen voor cursussen, observaties en adviesgesprekken of voor logopedie op school kunt u contact opnemen met info@logocomm.nl

LogoComm is aangesloten bij QDNA. QDNA is een onafhankelijk bureau dat Patient Reported Experience Measures (PREM) afneemt. LogoComm neemt deel aan PREM op verzoek van uw zorgverzekeraar. U kunt benaderd worden via de mail door QDNA. Door objectief klantervaring te meten, hopen wij een goede kwaliteit van logopedische zorg voor de toekomst te kunnen waarborgen.

Indien u een klacht heeft over de logopedische behandeling, kunt u deze in eerste instantie bespreken met uw behandelend logopedist. Samen kunt u zoeken naar een oplossing. Indien u er samen niet uit komt, dan kunt u uw klacht neerleggen bij Chantal Barten, praktijkhouder. Komt u er samen met ons niet uit, dan zijn er twee instanties waar u terecht kunt. Het College van toezicht op de naleving van de beroepscode voor logopedisten of de Landelijke klachtencommissie Logopedie in Eerste lijn.

Bij verhindering dient u tenminste 24 uur van te voren af te zeggen. Te laat of niet nagekomen afspraken (ongeacht de reden) worden persoonlijk in rekening gebracht omdat dit niet door de zorgverzekeraar wordt vergoed. Het tarief voor een niet nagekomen afspraak bedraagt €47,50. Afmelden kan bij de behandelend logopedist. Indien u de voicemail treft kunt u de afmelding inspreken.