KP logo 2lidvannvlfautisme vriendelijk logoChantal Barten is sinds 1992 logopedist/akoepedist. Zij heeft ervaring in het behandelen van kinderen, adolescenten en volwassenen. Deze ervaring heeft zij opgedaan door in ziekenhuizen, verpleeghuizen, SBO/SO-scholen en in de eerste lijn te hebben gewerkt.  In april 2011 heeft Chantal haar eerste lijn praktijk LogoComm;praktijk voor logopedie en communicatie geopend. Door haar specialisatie in het behandelen van kinderen met autisme en het begeleiden van ouders en netwerk, ontving LogoComm in 2012 vanuit Autisme Centraal het “autismevriendelijker” logo. Chantal is tevens de auteur van De Communicatiekoffer; communicatiehulpmiddelen voor kinderen in de leeftijd van  5 tot 12 jaar, met bijzondere aandacht voor kinderen met autisme. (www.decommunicatiekoffer.nl) Samen met Ilse Olivier is Chantal bezig om nieuwe hulpmiddelen te ontwikkelen ter bevordering van de communicatie. Deze uitdaging geeft een extra dimensie aan haar werkzaamheden. Chantal is lid van de NVLF (Nederlandse Vereniging van Logopedie en Foniatrie) en is geregistreerd in het kwaliteitsregister voor paramedici. Om de ontwikkelingen binnen haar vakgebied goed te blijven volgen, neemt Chantal regelmatig  deel aan symposia, volgt zij workshops, doet post Hbo-opleidingen en bezoekt 1 x per 6 weken een kwaliteitskring voor logopedisten.


lidvannvlfKP logo 2

Constance Willemen heeft in 1990  de studie Logopedie/ Akoepedie afgerond. Constance heeft ervaring opgedaan in de dagcentra voor oudere volwassen verstandelijk beperkten, Weerklank, ODC en school voor speciaal onderwijs. Constance heeft zich volledig geschoold in de logopedische behandeling van kinderen. Constance is gespecialiseerd in de behandeling van kinderen met een spraak/taal achterstand, communicatie probleem, ontwikkelingsbeperking en/of autisme. Met name de diverse communicatieve functies voor het gebruiken van taal staan hierbij centraal. Ook is het vergroten van de talige mogelijkheden hierbij van groot belang. Constance is geschoold in de NmG en Totale Communicatie als ondersteuning van de communicatieve ontwikkeling. Constance is lid van de NVLF (Nederlandse Vereniging van Logopedie en Foniatrie) en is geregistreerd in het kwaliteitsregister voor paramedici. Om de ontwikkelingen binnen haar vakgebied goed te blijven volgen, neemt Constance regelmatig deel aan symposia, volgt zij workshops, doet post Hbo-opleidingen en bezoekt 1 x per 6 weken een kwaliteitskring voor logopedisten.


lidvannvlfKP logo 2

Sanne Burggraaf is sinds 2018 logopedist. Werken met kinderen is haar grootste hobby! In 2014 is ze afgestudeerd als onderwijsassistent en in 2018 heeft ze haar diploma behaald als logopedist. Na afloop van haar eindstage is ze bij LogoComm met veel plezier gaan werken. Tijdens haar studies heeft ze veel ervaring opgedaan in het werken met kinderen van alle leeftijdsgroepen met spraak-taalproblemen en/of gedragsproblematiek. Sanne is gespecialiseerd in het behandelen van kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Om te blijven ontwikkelen binnen de logopedie, neem ze regelmatig deel aan workshops en post HBO-opleidingen. Sanne is lid van de NVLF (Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie) en ze staat geregistreerd in het kwaliteitsregister voor paramedici.


lidvannvlf

KP logo 2

Jetty Hemming is sinds 2021 logopedist en is na haar afstudeerstage bij Logocomm direct in dienst getreden. Jetty heeft affiniteit met het behandelen van kinderen met een taal-/spraakachterstand en heeft ruime ervaring in het behandelen van meertalige kinderen. Voorafgaand aan de opleiding tot logopedist heeft Jetty in 2017 de opleiding maatschappelijke zorg afgerond en enige tijd in de gehandicaptenzorg gewerkt. Zij heeft dan ook veel ervaring met het behandelen en ondersteunen van kinderen en volwassenen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Jetty is lid van de NVLF (Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie) en ze staat geregistreerd in het kwaliteitsregister voor paramedici.