De logopedisten werkzaam bij LogoComm zijn allen lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie & Foniatrie (NVLF) en volgens de wet BIG geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici. Door deelname aan werkgroepen, samenwerkingsverbanden, kwaliteitskringen en het volgen van workshops en/of (post) HBO opleidingen, wordt de kwaliteit gewaarborgd. Elke logopedist heeft haar eigen specialisatie.

Onze logopediepraktijk biedt de volgende specialisaties:

◾Stemtherapie

◾OMFT (Logopedie en Tandheelkunde)

◾Logopedie bij problemen op het gebied van de sensorische

    informatieverwerking

◾Logopedie en autisme

◾Logopedie bij meertaligheid

◾Logopedie bij kinderen met een verstandelijke beperking

◾Logopedie en begrijpend lezen

◾Totale Communicatie