Aanmelding

U kunt telefonisch contact opnemen of een e-mail sturen om een aanmelding te doen.

06-10716955, info@logocomm.nl

Intake en anamnesegesprek

Tijdens het intakegesprek worden uw persoonsgegevens genoteerd en wordt de hulpvraag besproken. Ook dient u een aantal documenten mee te nemen:

  • Zorgpas van u of uw kind
  • Geldig legitimatiebewijs
  • Verwijsbrief
  • Eerdere logopedische verslaglegging (indien van toepassing)

Onderzoek

Na het intake- en anamnesegesprek vindt er een logopedisch onderzoek plaats. Na het onderzoek worden, in overleg met u, behandeldoelen opgesteld. Hiervan wordt verslag gedaan naar de verwijzer.

Logopedische behandeling

De directe behandeling duurt 25 minuten per keer. Daarnaast zijn wij nog 5 minuten indirect bezig. Over het algemeen wordt er een logopedische behandeling per week gegeven en oefent u, (samen met uw kind), gemiddeld zelf nog zo’n 3 x per week. De duur van de behandelperiode varieert sterk per cliĆ«nt. Deze is afhankelijk van de problematiek die zich voordoet.

Afronding

Als de behandeldoelen zijn bereikt, wordt in overleg besloten om de behandeling af te ronden. In veel gevallen wordt een controle-afspraak gepland om de voortgang te kunnen blijven volgen. U en uw verwijzer ontvangen een schriftelijke evaluatie van de behandeling, met uw toestemming gaat hiervan een kopie naar uw huisarts, indien deze niet de verwijzer is.