Logopedie betekent letterlijk “opvoeden, leren om het gesproken woord te beheersen”.

Communiceren doen we allemaal, de hele dag door. Als er iets gebeurt waardoor de communicatie verstoort raakt kan dit een grote beperking betekenen. Een logopedist heeft als doel om de communicatie, in de ruimste zin van het woord, zo optimaal mogelijk te laten verlopen.

Naast communicatie zijn ook  afwijkingen in de mondgewoonten en afwijkend slikken aandachtsgebieden van de logopedist.

De logopedist biedt de patiënt, cliënt of opdrachtgever preventie, zorg, training en advies vanuit zijn specifieke deskundigheid ten aanzien van de primaire mondfuncties, het gehoor, de stem, de taal en de spraak.

Alle logopedische behandelgebieden op een rijtje:

 • Taal
 • Spraak
 • Stem
 • Gehoor
 • Hyperventilatie
 • Afwijkende mondgewoonten
 • Stotteren/broddelen
 • Slikstoornissen
 • Eet- en drinkproblemen bij jonge kinderen (preverbale logopedie)
 • Spraakafzien bij slechthorendheid
 • Afasie en dysartrie

Voor stotteren adviseren wij altijd gebruik te maken van een gespecialiseerde stottertherapeut