Missie:

LogoComm; praktijk voor logopedie en communicatie, verleent op klantvriendelijke en professionele wijze logopedische zorg op maat voor kinderen, adolescenten en volwassenen. De cliënt en diens hulpvraag staat altijd centraal.

Visie:

Bij het verlenen van logopedische zorg, wordt voor een passende begeleidingsvorm gekozen, die recht doet aan de cliënt en diens omgeving.

Verklaring logo:

In het logo staan de kinderen, adolescenten en volwassenen in verbinding met elkaar. De naam LogoComm is een samenvoeging van logopedie en communicatie.