Tarieven en voorwaarden 2018

 

Tarieven, voorwaarden en praktijkregels 2018

De kosten voor logopedische hulp, voorgeschreven door uw huisarts, tandarts of medisch specialist, worden door de meeste zorgverzekeraars vergoed.

De kosten van een logopedische behandeling worden in rekening gebracht tegen het tarief van uw betreffende zorgverzekeraar.  Het marktconform tarief bedraagt  € 45,00 per behandeling. De vergoeding aan de logopedist is per zorgverzekeraar verschillend maar ligt gemiddeld zo’n € 15,00 onder het marktconform tarief.

De logopedische behandelingen worden bij kinderen direct volledig vergoed vanuit de basisverzekering.

De logopedische behandelingen worden bij volwassenen vanuit de basisverzekering vergoed, maar worden eerst van het eigen risico afgehaald.

U dient als ouders/verzorgers 50% van de logopedische behandeling aanwezig te zijn.

LogoComm is aangesloten bij CTO-logo. CTO-logo is een onafhankelijk bureau dat klantervaringsonderzoek (KEO) afneemt. LogoComm neemt deel aan KEO op verzoek van uw zorgverzekeraar. U kunt benaderd worden via de mail door CTO-logo. Door objectief klantervaring te meten, hopen wij een goede kwaliteit van logopedische zorg voor de toekomst te kunnen waarborgen.

Indien u een klacht heeft over de logopedische behandeling, kunt u deze in eerste instantie bespreken met uw behandelend logopedist. Samen kunt u zoeken naar een oplossing. Indien u er samen niet uit komt, dan kunt u uw klacht neerleggen bij Chantal Barten, praktijkhouder. Komt u er samen met ons niet uit, dan zijn er twee instanties waar u terecht kunt. Het College van toezicht op de naleving van de beroepscode voor logopedisten of de Landelijke klachtencommissie Logopedie in Eerste lijn.

Bij verhindering dient u tenminste 24 uur van te voren af te zeggen. Te laat of niet nagekomen afspraken (ongeacht de reden) worden persoonlijk in rekening gebracht omdat dit niet door de zorgverzekeraar wordt vergoed. Het tarief voor een niet nagekomen afspraak bedraagt € 45,00. Afmelden kan op nummer: 06-10716955. Indien u de voicemail treft kunt u de afmelding inspreken.

U kunt zich aanmelden via info@logocomm.nl of via 06-10716955. Indien u de voicemail treft kunt u de aanmelding inspreken. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld.

 

 

U kunt zich aanmelden via info@logocomm.nlU kunt ook bellen naar 06-10716955