Specialisaties binnen LogoComm

De logopedisten werkzaam bij LogoComm zijn allen lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie & Foniatrie (NVLF) en volgens de wet BIG geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici. Door deelname aan werkgroepen, samenwerkingsverbanden, kwaliteitskringen en het volgen van workshops en/of (post) HBO opleidingen, wordt de kwaliteit gewaarborgd. Elke logopedist heeft haar eigen specialisatie.

Onze logopediepraktijk biedt de volgende specialisaties:

  • Preverbale logopedie
  • Stemtherapie
  • OMFT (Logopedie en Tandheelkunde)
  • Logopedie bij problemen op het gebied van de sensorische informatieverwerking
  • Logopedie en autisme
  • Logopedie bij meertaligheid
  • Logopedie bij kinderen met een verstandelijke beperking
  • Ondersteuning bij kinderen met lees en spellingproblemen
  • Logopedie en begrijpend lezen
  • Totale Communicatie