Behandeling in het kort

Aanmelding:

U kunt telefonisch contact opnemen (06-10716955) of een e-mail sturen (info@logocomm.nl).

Intake en anamnesegesprek:

Tijdens het intakegesprek worden uw persoonsgegevens genoteerd en wordt de hulpvraag besproken. Ook dient u een aantal documenten mee te nemen:

  • Zorgpas van u of uw kind
  • Geldig legitimatiebewijs
  • Verwijsbrief
  • ingevulde anamneselijst, indien deze u reeds is toegezonden.

Onderzoek:

Na het intake- en anamnesegesprek vindt er een logopedisch onderzoek plaats. Op basis van het logopedisch onderzoek worden de behandeldoelen, in overleg met u vastgesteld. Er wordt hiervan verslag gedaan naar de verwijzer.

Logopedische behandeling:

De behandeling duurt meestal een half uur per week. Soms is het nodig om 2 x per week te behandelen. De duur van de behandelperiode varieert sterk per cliƫnt. Deze is afhankelijk van de problematiek die zich voordoet.

Afronding:

Als de behandeldoelen zijn bereikt, wordt in overleg besloten om de behandeling af te ronden. In veel gevallen wordt een controle-afspraak gepland om de voortgang te kunnen blijven volgen. U ontvangt een schriftelijke evaluatie van de behandeling, hiervan gaat een kopie naar de verwijzer. Met uw toestemming gaat hiervan ook een kopie naar uw huisarts, indien deze niet de verwijzer is.